Product Catalog
U-AC-050e Tulip - I-Cord Knitter
U-TBK-001e Tulip - Cording Needles (2 pcs)
U-TBK-002e Tulip - Cording needles (3 pcs) : Long
TC94-5843-12 TierraCast : Cord End - 5mm Rope, Antique Silver
TC94-5843-26 TierraCast : Cord End - 5mm Rope, Antique Gold
TC94-5843-27 TierraCast : Cord End - 5mm Rope, Brass Oxide
TC94-5844-12 TierraCast : Cord End - 8mm Rope, Antique Silver
TC94-5844-26 TierraCast : Cord End - 8mm Rope, Antique Gold
TC94-5844-27 TierraCast : Cord End - 8mm Rope, Brass Oxide
TC94-5845-12 TierraCast : Cord End - 2mm Palace, Antique Silver
TC94-5845-26 TierraCast : Cord End - 2mm Palace, Antique Gold
TC94-5846-12 TierraCast : Cord End - 6mm Palace, Antique Silver
TC94-5846-26 TierraCast : Cord End - 6mm Palace, Antique Gold
TC94-5846-27 TierraCast : Cord End - 6mm Palace, Brass Oxide
TC94-5847-12 TierraCast : Cord End - 8mm Palace, Antique Silver
TC94-5847-26 TierraCast : Cord End - 8mm Palace, Antique Gold
TC94-5847-27 TierraCast : Cord End - 8mm Palace, Brass Oxide
TC94-5848-12 TierraCast : Glue-On Cap - Joy, 3mm Peg, Antique Silver
TC94-5848-26 TierraCast : Glue-On Cap - Joy, 3mm Peg, Antique Gold
TC94-5848-27 TierraCast : Glue-On Cap - Joy, 3mm Peg, Brass Oxide
TC94-5849-12 TierraCast : Cord End - 6mm Temple, No Loop, Antique Silver
TC94-5849-26 TierraCast : Cord End - 6mm Temple, No Loop, Antique Gold
TC94-5850-12 TierraCast : Cord End - 2mm Temple, Antique Silver
TC94-5850-26 TierraCast : Cord End - 2mm Temple, Antique Gold
TC94-5850-27 TierraCast : Cord End - 2mm Temple, Brass Oxide
TC94-5851-12 TierraCast : Cord End - 6mm Temple, Antique Silver
TC94-5851-26 TierraCast : Cord End - 6mm Temple, Antique Gold
TC94-5851-27 TierraCast : Cord End - 6mm Temple, Brass Oxide