Product Catalog

Transparent

TC-04-1F TOHO - Cube 4mm : Transparent-Frosted Crystal
TC-04-5BF TOHO - Cube 4mm : Transparent-Frosted Siam Ruby
TC-04-5C TOHO - Cube 4mm : Transparent Ruby
TC-04-13F TOHO - Cube 4mm : Transparent-Frosted Lt Sapphire
TC-04-161 TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow Crystal
TC-04-164 TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow Lime Green
TC-04-165CF TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow-Frosted Ruby
TC-04-166DF TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow-Frosted Lt Tanzanite
TC-04-169 TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow Rosaline
TC-04-177 TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow Smoky Topaz
TC-04-177F TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow-Frosted Smoky Topaz
TC-04-178F TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow-Frosted Sapphire
TC-04-Y182 TOHO - Cube 4mm : HYBRID Opaque Luster - Transparent Green
TC-04-291 TOHO - Cube 4mm : Transparent-Lustered Rose/Mauve-Lined
TC-04-477D TOHO - Cube 4mm : Transparent-Rainbow Foxglove